POINT saab esimesena Balti riikides PA-DSS standardile vastavuse sertifikaadi

9.02.2012

Euroopa juhtiv elektrooniliste kaardimaksete pakkuja Point Transaction Systems võib juba praegu kinnitada, et on üks esimestest, mille tarkvara vastab maksekaardilahenduste viimastele (uutele) rangetele turvanõuetele. Need näevad töötlejale ette kohustuse tagada, et kõik turule tarnitavad seadmed suudavad kaitsta kaardikasutajate informatsiooni ja tundlikke autoriseerimisandmeid vastavalt maksekaartide valdkonnas kehtivatele nõudmistele.

VISA, MasterCard ja American Express nõudmisel peab alates selle aasta 1. juulist kõigi Eesti terminalide tarkvara olema sertifitseeritud vastavalt PA-DSS turvastandarditele. Point on mõnedel turgudel aga turvanõuetest isegi eespool. Näiteks Rootsi turul tagab Point ATOS Xenta terminaliga juba vastavuse uusimale, 2.0 PA-DSS versioonile.

SIA Point Transaction Systems Eesti Filiaali Juhataja Andi Maasalu toob välja, et vastavus PA-DSS standardile on ettevõttele usaldusgarantiiks ja kvaliteedi tunnuseks. See on saavutatud tänu tarkvara väljatöötamise osakonna silmapaistvatele pingutustele ja saavutustele kõigil Point’i turgudel: „Sertifikaat kinnitab, et Point’i pakutavad teenused vastavad kaardimakse valdkonna kvaliteedinõuetele, on kaasaegsed ja ohutud. Kaardikasutajate informatsiooni kaitse on oluline küsimus nii ostjatele, kui ka kauplejatele, ning Point võib uhkusega kinnitada, et meie tooted ja lahendused käivad ühte sammu kõige progressiivsemate tehnoloogiatega elektrooniliste maksete turvalisuse tagamise alal.”

Swedbank Head of Merchant Solutions Raulis Üksvärav  kommenteerib:“PA-DSS standardi juurutamine ei mõjuta ostmise protsessi kaardi kasutaja ega ka kaupmeeste jaoks, aga kaupmehed, kes kasutavad PA-DSS sertifitseritud tarkvara, vähendavad oluliselt oma äririske.  Paljude näidete põhjal maailmast saab väita, et kaardiandmete varguste üheks põhjuseks on turvanõuetele mittevastavate lahenduste kasutamine ning kaardiandmete vargused võivad ettevõtetele ja pankadele põhjustada väga suuri kahjusid ning eelkõige kaardivaldajatele väga palju ebameeldivusi..”

Point ühines 2011. aasta novembri alguses ka ühendusega Secure POS Vendor Alliance, saades selle 18. liikmeks.

See on väga oluline organisatsioon, millega ühinemine tõstab meie, kui kindla ja usaldusväärse ettevõtte väärtust. Fakt, et oleme koos teiste liikmetega selles alliansis, on väga oluline, sest koos võime tegutseda, et muuta elektrooniliste maksete valdkonda veelgi turvalisemaks”, märkis Point’i Baltimaade juht Agris Štikāns.

SPVA on valitsusväline organisatsioon, mille asutasid 2009. aastal kolm suurimat makseturu osalist – VeriFone, Ingenico ja Hypercom. Ühenduse peaeesmärk on tõsta elektrooniliste maksete turvalisuse standardeid, kaitsta kaardikasutajate informatsiooni ning kauplejaid turvanõuete rikkujate eest, vähendada pettusi, võltsimisi ja teisi riske, mis puudutavad kõiki elektrooniliste maksete ettevõtteid.

Point info : Point grupp on Euroopa juhtiv elektrooniliste makse valdkonna ettevõte, mis teenindab hetkel üle 630 000 makseterminali. Ettevõtte klientide seas on nii suuri kaubanduskette, väiksemaid kauplusi, kui ka internetikauplusi. Point on esindatud 11 Euroopa riigis: Suurbritannias, Prantsusmaal, Taanis, Iirimaal, Soomes, Islandil, Lätis, Leedus, Norras, Rootsis ja ka Eestis, kus töötab kokku umbes 800 inimest.

2011. aasta novembris kuulub Pointi Verifone gruppi , mis on maailmas juhtiv kaarimakse lahenduste pakkuja.

Edaspidi töötab Point ühe VeriFone ettevõttena ning VeriFone plaanib laiendada Point’i platvormi kogu regioonis ja väljaspool seda, eesmärgiga luua maailma suurim taristu alternatiivsete maksete ja NFC standardile vastava mobiilkaubanduse kiireks levitamiseks.